• نمایش : ۷۵۴ دفعه
  • موضوع : متفرقه
برای اینکه بدانید یک برگر خوب یعنی چه ، به چه چیزهایی باید دقت کنید؟ اینجا به عنوان یک عشقِ برگر، تجاربم را برایتان نوشته ام.
  • نمایش : ۱٬۰۸۷ دفعه
  • موضوع : طراحی خوراک