۹ پرسش و ۱ ابرماه

مهم

وقتی ابرماه رخ میدهد پرسشهای زیادی میتوان پرسید . اینجا به برخی از آنها پاسخ داده ام.
ماجراي اثرات ماه بر روان انسان چقدر علمی است؟

آیا گرانش ماه در شبهای مختلف تغییر میکند و بر ما انسانها تاثیرات متفاوتی میگذارد؟
«نظریه» یا «قانون».کدام محکم‌تر است؟

هر پدیده ای که در دنیا دیده شود ابتدا مورد توجه خاص دانشمندان قرار میگیرد. آنها با توجه و دقتی مثال زدنی دنیا را مورد وارسی قرار میدهند و فرضیاتی برای آن در نظر میگیرند. سپس آن نظریات را با آزمایشات فراوان مورد راستی آزمایی قرار میدهند.
مفاهیم علمی بخش اول

یکی از شیوه های رایج در آموزش برتر و همینطور سرگرمی ، "نقش گرفتن"است. فرآیندی که با عنوان شناخته میشود. در این شیوه با ابزارهای مختلف ، از ماسک و لباس مبدل گرفته تا گریم و دکور و ...برای مخاطبان نقشی در نظر گرفته میشود
آموزش علوم

یکی از شیوه های رایج در آموزش برتر و همینطور سرگرمی ، "نقش گرفتن"است. فرآیندی که با عنوان شناخته میشود. در این شیوه با ابزارهای مختلف ، از ماسک و لباس مبدل گرفته تا گریم و دکور و ...برای مخاطبان نقشی در نظر گرفته میشود