طراحی لوگو

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۱۹
مرکز علم فرهنگیان

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۱۷
مرکز علم دارآباد

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۱۴
گنبد مینا

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۱۰
فیروزه هشتم

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۰۸
نقالی نجومی

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۰۳
شب گالیله ای

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۲:۰۱
جایزه جراغ

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۱:۵۹
میدان اکتشاف الدوله

۱۳۹۶/۵/۳ ه‍.ش.،‏ ۱۱:۵۳