«گنبد مینا» بزرگترین آسمان نمای ایران و خاورمیانه است . پس از ساخته شدن بنای فیزیکی ، برای طراحی برنامه ها وایده پردازی فضای جانبیِ این آسمان نما به پروژه دعوت شدم.در این فرآیند ، طراحی نام، نشان رسمی گنبد مینا (با همکاری دکتر امیر جوادی)، ایده پردازی برای مرکز علم و نمایشگاه علمی پیرامونی و گردش کاری و مدل اقتصادی این مجموعه را طراحی کردم.این پروژه اکنون افتتاح شده است و هر چند با فراز و نشیب زیادی روبروست ، ولی به هر روی پذیرای علاقمندان علم نجوم در تهران و ایران هست.