«مرکز علم دارآباد» یکی از مجموعه های علمیِ عمومی برای لذت بردن از دنیای علم است که در بخش جنوبیِ موزه حیات وحش دارآباد تاسیس شده. طراحی مفهومی این مجموعه از صفر تا صد طراحی شد. از ایده پردازی درباره ی ظاهر ساختمان تا طراحی تک تک ابزارها و گالری های آن . پس از تکمیل شدن نهایی ، این یکی از مدرنترین و پیشروترین مراکز علمی در ایران و منطقه خواهد بود.