«جایزه جراغ» یک مراسم و رویداد در حوزه ترویج علم است. مراسمی سالانه که در آغاز زمستان هر سال به اجرا در خواهد آمد. مراسمی با شکوه با شرکت و حضور جمعی از فعالان ترویج علم در ایران.در سال ۱۳۹۵ نخستین دوره ی این مراسم در تهران برگزار شد. این رویداد با همراهی «سیاوش صفاریان پور» برگزار شده و ادامه خواهد یافت.